Probeer dit eens: Op 1 stelt evenwicht houden,
en de andere stelt horizontaal of vertikaal rondzwieren!