Touch of Joy! Wie kent hen niet. Maar zij kennen ons ook.