De Steltenlopers van Merchtem - België

Stichting Jan Vanderhasselt - gesticht in 1945

Bondige historiek

Onze groep kende zijn oorsprong te Langevelde, een gehucht gelegen langs de molenbeek te Merchtem. Na overvloedige regen werd er op stelten door de overstroomde gebieden gewaad.
Het steltenlopen was echter ook een toffe hobby, men kon er wedstrijden en vechtpartijen mee houden. Op het bekende schilderij "kinderspelen" van Pieter Breughel de Oude (1532) vindt men 80 spelen uitgebeeld waaronder enkele steltenlopers.

Na de tweede wereldoorlog werden in België overal grote vredesfeesten georganiseerd. Het was de gewoonte dat iedere straat of wijk een wagen of groep opstelde.
De wijk Langevelde kwam op het idee om, getooid in papieren kostuums in de nationale driekleur
zwart/geel/rood op te stappen. Men liep op stelten van verschillende hoogten, die varieerde van 1m. tot 2,5m. onder de voet. Het werd een daverend succes! Men werd gevraagd in de naburige gemeenten op te treden en zo ging het steeds verder. . .
Zo deed de groep van voorzitter - stichter Jan Vanderhasselt zijn intrede in de Belgische Folklore op zondag 10 juni 1945.

De groep werd nadien aangevuld met klompenlopers. Drie a vier personen, meestal vrouwen, liepen in klompen die vastgemaakt waren op houten planken (ski's). AI waggelend gaven ze een komisch zicht.

Sindsdien doorkruisten de steltenlopers gans België en een groot deel van Europa. Landen zoals Nederland, Luxemburg, Duitsland, Engeland, Italië, Ierland, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken,
Polen, Roemenië zelfs Rusland, Amerika & Japan zijn hen niet vreemd gebleven.

Met hun 50-jarig bestaan werd naar aloude traditie een kostuumpje geschonken aan het wereldberoemde "Manneken Pis". Het beeldje staat vlakbij de Grote markt van Brussel (hoofdstad van België en Europa).

De folklore wordt hier levendig gehouden !